WDDW Debat Jeugdwerkloosheid | Wat werkt wel?

Paises-Bajos (Europa occidental)

Ieder jaar vraagt CNV Internationaal op 7 oktober - de World Day for Decent Work - extra aandacht voor de slechte omstandigheden waaronder vele mensen over de gehele wereld hun werk moeten doen. Dit jaar richten wij ons op een mondiale ontwikkeling die ook dicht bij huis sterk voelbaar is: de mondiale ‘jeugdwerkloosheids-crisis’.

Debat "De mondiale jongerenwerkloosheidscrisis"

Op 7 oktober 2014 organiseert CNV Internationaal een debat in Nieuwspoort, met nationale en internationale sprekers. De sprekers zijn afkomstig uit de Afrikaanse en Nederlandse vakbondswereld en van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee belooft het een middag te worden waarin een verbinding wordt gelegd tussen de situatie in Nederland en de situatie in ontwikkelingslanden – met name in Afrika.

Een middag ook, waarin we spreken over het nationale en OS beleid van Nederland op het gebied van werkgelegenheid en waarin vooral ook de discussie met het publiek aangegaan zal worden om te komen tot een bijdrage aan de mondiale discussie met betrekking tot jongerenwerkloosheid.

De komende vijf jaar worden er 213 miljoen nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt verwacht – waarvan 200 miljoen in ontwikkelingslanden. Het jongerenwerkloosheidscijfer in ontwikkelingslanden is ruim 12% en is daarmee meer dan 3x zo hoog als het werkloosheidscijfer voor volwassenen.

Ook in Nederland is de jongerenwerkloosheid een groeiend probleem. Hoewel de werkloosheid over de hele linie de afgelopen maanden iets is gedaald naar 6,7%, is het jongerenwerkloosheidscijfer onverminderd hoog met 15,1%. Kortom, het is tijd voor veranderingen.

Bij de Nederlandse sociale partners (overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties) staat dit onderwerp op de agenda. Daarnaast heeft de jongerenwerkloosheid in ontwikkelingslanden voor CNV Internationaal – als internationale afdeling van de Nederlandse vakcentrale CNV – specifieke prioriteit.
Programma
Debat - Mondiale ‘jongerenwerkloosheidscrisis’ - Wat werkt wel?

15.00 Ontvangst met koffie en thee in Nieuwspoort

15.30 Opening debat door CNV voorzitter Maurice Limmen

15.40 Pitch door panelleden.

De panelleden presenteren hun visie op de huidige mondiale jongerenwerkloosheidscrisis en geven door middel van een stelling aan waar zij een oplossing zien voor het probleem.
Panel

Nana Koomah Brown Orleans (voorzitter Jeugdcomité International Trade Union Confederation ITUC)

Uzziel Twagilimana (adviseur Afrika CNV Internationaal

Marcel Vernooij (Ministerie van Buitenlandse Zaken/MT-lid Directie Duurzame Economische Ontwikkeling)

Michiel Hietkamp (voorzitter CNV Jongeren)

16.00 Debat met het publiek

16.20 Wrap up door Ralf Bodelier

16.30 Afsluitende informele borrel in Nieuwspoort

Facilitator: Ralf Bodelier

Het debat zal in het Engels plaatsvinden

Lokatie: Nieuwspoort, Den Haag

Meer informatie:

internationaal@cnv.nl

2014.wddw.org

Contacto

CNV
CNV - cnvinternationaal@cnv.nl

Otros eventos en el área de